25. GODINA MISNIŠTVA FRA JURE TOKALIĆA

25. GODINA MISNIŠTVA FRA JURE TOKALIĆA

            U župi Sv. Ante Padovanskog u Dobretićima,  6. 8. 2023. fra Juro Tokalić proslavio je 25 godina misništva.

Proslava je započela misnim slavljem u župnoj crkvi u 11 sati, koju je u nazočnosti velikog broja svećenika, časnih sestara i vjernika predslavio slavljenik fra Juro.

Prigodnu propovijed izrekao je fra Marko Bandalo, također slavljenik srebrenog jubileja.

Crkveni kum je bio fra Zoran Mandić, a civilni kumovi su Zvone i Ljilja Jurić.

Nakon mise slavlje je nastavljeno pod šatorom gdje je bio pripravljen ručak za sve.

Fra Juro Tokalić rođen je 1971. godine u Vukovićima. Osnovnu školu završio je u Melini i Dobretićima, a Klasičnu gimnaziju u Visokom. Novicijat u Sarajevu a Franjevačku teologiju u Samoboru i Sarajevu.

Zaređen je 1998. godine na sv. Petra i Pavla u Sarajevu. Mladu misu slavio je na 19. 7. 1998. godine.

Služio je u župama Guča Gora, Jajce, Podmilačje, Tanzania-Kenya, Nizozemska, Sokoline-Vrbanjci, Dobretići.