BOGOJAVLJENJE-TRI KRALJA-VODOKRŠĆE

BOGOJAVLJENJE-TRI KRALJA-VODOKRŠĆE

U župi Dobretići 6.1.2024. pod svetim Misama u župnoj crkvi 11:00 sati i filijalnoj Milaševcima 15:00 sati biti će blagoslov vode, soli i drugih stvari.

Značenje i oblik blagoslova imamo dolje u navedenom tekstu.

BLAGOSLOV VODE I SOLI ZA BOGOJAVLJENJE

Blagoslovom se obraćamo Bogu gospodaru i izvoru svakog blagoslova.

Svaki blagoslov čovjeka ili stvari ponajprije je zahvalno slavljenje Boga. To nas podsjeća da su ljudi i stvari već stvaranjem i otkupljenjem blagoslovljeni. Stoga slavimo Boga. Iz toga proizlazi i molitva/prošnja da nas Bog i u buduće prati svojom dobrotom, svojom blagonaklonošću i spasenjem, da nam i nadalje daje svoj blagoslov. Isusovom smrću i uskrsnućem već je pobijeđeno zlo u svijetu, stoga ne treba nad stvarima moliti egzorcizam, otimati ih zlu, jer “sve što je Bog stvorio je dobro”(1 Tim 4,4, usp. Post 1,31). Ni na stvarima se ništa ne mijenja. Blagoslovom postaje jasno da materijalna s/tvar stoji u odnosu s Bogom, njegovim spasenjskim djelovanjem. Ako se čovjeka blagoslivlje znači da mu je Bog uvijek blizu svojom dobrotom, te da mu Isus donosi spasenje. Tako može čitav čovjekov život i stvarnost u kojoj živi postati znak Božjega spasenja.

Blagoslov nije pridržan samo svećeniku. Roditelji blagoslivljaju u svojoj kući: djecu, bolesne, hranu na stolu, kuću o blagdanima (na pr. za Bogojavljenje). Svećenik pak blagoslivlja u javnom životu. U misi, u crkvi, također se obavlja blagoslov, naročito o nekim prigodama (Svijećnica, sv.Blaž, Uličnica, Vazam, …). Da bi blagoslovi imali svoj smisao i učinak pretpostavlja se vjera.

Voda ima mnogostruku upotrebu i značenje. Tako i u kršćanskoj vjeri, na krštenju i blagoslovima. I sama se voda blagoslivlja. Najznačajniji blagoslov je o Bogojavljenju koji se kod nas očuvao. Blagoslov je obnovljen prema smjernicama Drugog vatikanskog sabora. Molitve nad solju i vodom tumače i svrhu blagoslova.(međugorje.info.com)

Blagoslov vode, soli i drugih stvari na Bogojavljenje!

1.      Uvodni pozdrav u misi

 • Isus Krist kao mlado sunce s visine obasjava ljude i sve stvoreno. On je sišao u vode Jordana i posvetio ih da po njima obnavlja ljude na svoju sliku. Ali krsni se blagoslov s čovjeka prelijeva i na stvari kojima se služi i u kojima boravi. Zato se o Bogojavljenju blagoslivlja voda da se njome škrope prije svega ljudi na spomen svoga krštenja-da čovjek postane svjestan svoga preporoda na sliku Kristovu. No tom se vodom škrope i stanovi i radionice, polja i druge stvari, da se pokaže kako je Krist cijeli svemir otkupio i uzdigao i da će se svi stvorovi zajedno s čovjekom osloboditi ropstva raspadljivosti i sudjelovati u slavi sinova Božjih. Iz toga slijedi i obveza čovjeka da se u svom odnosu prema stvorenim stvarima ravna po načelima kraljevstva Božjega, da se njima služi na slavu Božju i dobro braće ljudi.
 • Litanije: Molimo braćo i sestre, Boga Oca svemogućega da po ovoj vodi posveti svoju Crkvu i sav svijet.

Kleknuti:

 • Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se.
 • Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
 • Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se.
 • Sveta Marijo, Majko Bo`ja,     moli za nas!
 • Sv. Mihovile,…
 • Svi sveti Božji anđeli,
 • Sv. Josipe,
 • Sv. Ivane Krstitelju,
 • Sv. Petre i Pavle,
 • Sv. Andrija,
 • Sv. Ivane,
 • Svi sveti apostoli i evanđelisti,
 • Sv. Marijo Magdaleno,
 • Sv. Stjepane,
 • Sv. Ignacije Antiohijski,
 • Sv. Lovro,
 • Sv. Venancije i solinski mučenici,
 • Sv. Mavro i istarski mučenici,
 • Sv. Kvirine Sisački,
 • Sv. Dimitrije i srijemski mučenici,
 • Sv. Nikola Taveliću,
 • Sv. Marko Križevčanine,
 • Svi sveti hrvatski mučenici,
 • Sv. Janjo,
 • Sv. Cecilijo,
 • Svi sveti mučenici,
 • Sv. Grgure,
 • Sv. Augustine,
 • Sv. Atanazije,
 • Sv. Bazilije,
 • Sv. Jeronime,
 • Svi sveti naučitelji,
 • Sv. Martine,
 • Sv. Benedikte,
 • Sv. Franjo i Dominiče,
 • Sv. Franjo Ksaverski,
 • Sv. Ivane Marija Vijaneju,
 • Sv. Ćirile i Metode,
 • Sv. Leopolde Mandiću,
 • Sv. Ivane Trogirski,
 • Blaženi Augustine Kažotiću,
 • Blaženi Gracije Kotorski,
 • Svi sveti svećenici i leviti,
 • Sv. Katarino Sijenska,
 • Sv. Terezijo Avilska,
 • Blažena Ozano Kotorska,
 • Sve svete djevice,
 • Svi sveti muževi i žene,
 • Svi sveci i svetice hrvatskog naroda,
 • Milostiv budi,               oprosti nam, Gosopodine!
 • Od svakoga zla             oslobodi nas, Gospodine!
 • Od svakoga grijeha,
 • Od smrti vječne,
 • Po utjelovljenju svojem,
 • Po smrti i uskrsnuću svojem,
 • Po izlijevanju Duha Svetoga,
 • Mi grešnici,                    tebe molimo, usliši nas!
 • Da se dostojiš svoju svetu Crkvu ravnati i uzdržati,
 • Da se dostojiš poglavicu apostolskog i sve crkvene redove u svetoj vjeri uzdržati,
 • Da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati,
 • Da se dostojiš nas same u svetoj službi tvojoj potkrijepiti i uzdržati,
 • Isuse sine Boga živoga,
 • Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas.
 • Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas.
 • Ustati:   Smjerno te molimo, svemogući Bože, dostoj se blagosloviti + ovu sol i vodu.

Po proroku si Elizeju zapovjedio da se uspe u vodu te ozdravi voda od neplodnosti. Gdje god se bude škropilo ovom vodom sa solju pomiješanom, odbij, Gospodine, od nas svaki nalet neprijateljev i trajno nas čuvaj prisutnošću svoga Svetog Duha. Po Kristu Gospodinu našem.  AMEN.

 • Svemogući vječni Bože! Tvoj je Sin krštenjem u Jordanu posvetio vodu za službu spasenja. Po škropljenju ove vode blagoslovi + svoj narod. Neka mu ona bude spomen krsne obnove i otkupljenja svega stvorenoga, da ustraje u tvojoj milosti, živi po zakonu tvoga kraljevstva i postigne život vječni. Po Kristu Gospodinu našemu.  AMEN.
 • Poškropiti sebe i narod i izgovarati:

Neka nam ova voda bude spomen Kristova i našeg krštenja i novog života po zakonu kraljevstva Božjega.  AMEN.

 •        Nastavak mise: Slava Bogu na visini…