SV. KRIZMA-POTVRDA U NAŠOJ ŽUPI

SV. KRIZMA-POTVRDA U NAŠOJ ŽUPI

14. svibnja 2023. bio je veliki dan za našu malu zajednicu, ali drevnu župu Dobretiće.

U 10 sati krizmanici, kumovi, roditelji, ministranti i župnik svečano su dočekali vrhbosanskog nadbiskupa u miru Vinka kardinala Puljića u crkvenom dvorištu;  te su u procesiji skupa ušli u crkvu gdje je kardinal kratko ispitao i poučio krizmanika o važnosti sakramenata. Naglasio je da primanjem sakramenta sv. krizme, mladi preuzimaju na sebe dužnost potpuniji živjeti i širiti svoju vjeru.

U 11 sati u crkvi sv. Ante Padovanskog, župnik je pozdravio kardinala, krizmanike i sve prisutne, te  predstavio  krizmanike, nakon čega je kardinal započeo sv. misno slavlje.

Nakon kardinalove nadahnute propovijedi o važnosti Duha Svetoga i njegovih darova, krizmanici su ispovijedili svoju vjeru, te pristupili primanju sakramenta potvrde.

Kardinal je podijelio sakrament sv. potvrde ili krizme četvorici mladića i dvjema djevojkama (Matej Jurišić s Milaševaca, Leo, Matias, Mihael Pejazić trojica braće iz Ilinovića koji žive u Švedskoj; Laura Filipović iz Pavlovića, Laura Mladić s Milaševaca).

Dolazak iz Jajca i Švedske po naše najveće svetinje-svete sakramente, dokaz je privrženosti i ljubavi čak i naše mladosti prema rodnoj grudi i pougarskim korijenima.

Naše krizmanike i svu našu mladost neka ispuni sila Duha Svetoga, i neka darovi Duha Svetoga budu vidljivi u njihovim životima.