BLAGOSLOV POLJA I RASPORED SV. MISA 2024.

BLAGOSLOV POLJA I RASPORED SV. MISA 2024.

25.4. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja KOZIJA GLAVA

28. 4. 2023. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja MELINA (u 8 sati sv. misa ž.c. Dobretići; 15 sati Milaševci)

4. 5. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polj PRISIKA

5. 5. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja ZUBOVIĆI

9. 5. 2024. UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO u 11 sati sveta misa i blagoslov polja KULA (u 8 sati sv. misa ž.c. Dobretići)

11. 5. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja KRIČIĆI

12. 5. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja DOBRETIĆI BRNJIĆKO GROBLJE

18. 5. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja DAVIDOVIĆI – ORAŠKO GROBLJE

19. 5. 2024. DUHOVI u 11 sati sveta misa i blagoslov polja ZAPEĆE (u 8 sati sv. misa ž.c. Dobretići)

19. 5. 2024. DUHOVI u 15 sati sveta misa i blagoslov polja MILAŠEVCI

25. 5. 2024. u 11 sati sveta misa i blagoslov polja VITOVLJE

26. 5. 2024. PRESVETO TROJSTVO u 11 sati sveta misa i blagoslov polja VUKOVIĆI (u 8 sati sv. misa ž.c. Dobretići)