CRKVENO DVORIŠTE

CRKVENO DVORIŠTE

Zelena površina koja se nalazi ispred župne crkve je kultivirana novim raznolikim sadnicama. Ispred i oko crkve je velika površina koja je bila nasuta samo pijeskom. 1. lipnja 2023. započeli smo pripremne radove za postavljanje asfalta površine od 1135 metara kvadratnih.

Nakon kablovskog provođenja struje kroza zemlju, rješavanja oborisnkih voda, postavljanja rubnika, nasipanja i zatezanja tampona, danas 14. 6. 2023. pola dvorišta je asfaltirano. Ako Bog da lijepog vremena, sutra ćemo završiti sa asfaltiranjem čitave površine.

Hvala lijepa svima koji podupiru župne projekte.